Statut i Regulamin Fundacji - Fundacja dr Radzikowskiej

Statut i Regulamin Fundacji

  • Home
  • /
  • Statut i Regulamin Fundacji

Statut i Regulamin Fundacji

Fundacja Dr Radzikowskiej wspiera pacjentów z nowotworem lub wadami piersi w ich procesie powrotu do zdrowia i rehabilitacji. Pomaga kobietom w przygotowaniu i przeprowadzeniu zabiegów rekonstrukcji piersi. Aktywnie działa na rzecz profilaktyki onkologicznej i edukacji zdrowotnej.

Fundacja Dr Radzikowskiej promuje programy profilaktyczne. Działa na rzecz zapobiegania oraz wczesnego wykrywania chorób onkologicznych. Informuje pacjentki o konsekwencjach wykonywanych zabiegów stawiając zdrowie kobiety w centrum uwagi.

Fundacja Dr Radzikowskiej prowadzi działalność edukacyjną, obala mity dostarczając podopiecznym rzetelnej wiedzy medycznej. Obecnie nie tylko nowotwory są przyczyną amputacji kobiecych piersi. Z jednej strony wady wrodzone, z drugiej nieprofesjonalne metody ich powiększania prowadzą do deformacji i poważnych problemów zdrowotnych.

Fundacja Dr Radzikowskiej gwarantuje pacjentkom kompleksową opiekę lekarską i psychologiczną, aż do momentu uzyskania satysfakcjonujących rezultatów medycznych i estetycznych. Ograniczony zabieg rekonstrukcji piersi wykonany po mastektomii nie zapewni symetrii kobiecego biustu i nie zagwarantuje pełnej satysfakcji z efektów estetycznych. Dysproporcje niweluje dopiero zabieg symetryzacji, a naturalny wygląd zapewnia plastyka brodawki.

Fundacja Dr Radzikowskiej dla każdej pacjentki opracowuje indywidualny program pełnego leczenia oraz rekonwalescencji pozwalający na jak najszybsze, ale w pełni profesjonalne i bezpieczne przeprowadzenie rekonstrukcji piersi. Swoim podopiecznym pomaga w gromadzeniu funduszy na subkoncie pacjenta, gdzie wpłat celowych mogą dokonywać bliscy i przyjaciele, osoby fizyczne i prawne. Pacjentka, która zostaje podopieczną Fundacji Dr Radzikowskiej korzysta z bezpłatnych konsultacji z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej oraz ma ułatwiony dostęp do całego spektrum porad specjalistycznych.