04
mar

Dziękujemy

Specjalne podziękowania za pomoc w organizacji fundacji:

  • Panu Mecenasowi Andrzejowi Kratiukowi oraz Pani Mecenas Małgorzacie Bieniek – za opiekę prawną i nieocenioną pomoc w założeniu fundacji

  • Pani Barbarze Stępce – za obsługę finansowo-księgową

  • Pani Agnieszce Komendarek – za przygotowanie materiałów prasowych

  • Pani Sylwii Koperskiej – za pomoc w pozyskiwaniu sponsorów

  • Pani Jolancie Fraszyńskiej – za poprowadzenie spotkania inauguracyjnego rozpoczęcie działalności fundacji.