02
mar

Z głębokim żalem i w poczuciu ogromnej straty zawiadamiamy o niespodziewanej śmierci Pana Mecenasa Andrzeja Kratiuka.

Był wybitnym prawnikiem i wyjątkowym człowiekiem, współtwórcą idei powstania Fundacji dr Radzikowskiej, naszym przyjacielem. Wspierał inicjatywy społeczne i charytatywne, w tym nasze działania, swoim ogromnym doświadczeniem i życzliwą radą.

Odszedł 15 lutego 2021 r. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie składamy najszczersze kondolencje.